Drobečková navigace

Úvod > Inženýrská činnost

Inženýrská činnost

V rámci projektové činnosti zpracujeme projektovou dokumentace stavby v souladu s požadavky zákazníka, která bude obsahovat stavebně technická řešení dle vyhlášky 499/2006 Sb. Součástí projektové dokumentace jsou odborné posudky, jako jsou statické posudky, požárně bezpečnostní řešení, tepelně technické hodnocení a Průkaz Energetické Náročnosti Budovy podle vyhlášky č. 148/2007 a ČSN 730540.

Pro potřeby zákazníka zajistíme a potřebná stanoviska a vyjádření požadované příslušným stavebním úřadem a poskytovateli dotačních titulů.

V této oblasti nabízíme:

Zpracování projektové dokumentace:

 • textovou, výkresovou a dokladovou část projektové dokumentace
 • tepelně technické posouzení domu
 • energetický audit a průkaz energetické náročnosti budovy
 • požárně bezpečnostní řešení
 • architektonické a barevné řešení fasády
 • statické posouzení budovy
 • výkaz výměr a položkový rozpočet prací

Zajištění stavebního povolení a kolaudačního souhlasu:

 • pro rozhodnutí o stavebním povolení zajistíme všechna potřebná stanoviska a posudky  dotčených orgánů státní správy
 • vyplnění a podání žádosti, následně pak spolupráce s příslušným stavebním úřadem
 • zajištění a kontrolu podmínek určených stavebním rozhodnutím
 • zajištění stanovisek a vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu pro jeho vydání
 • vyřízení kolaudačního souhlasu k užívání stavby

Jsme držitelé těchto certifikátů

ISO 9001iso 14001

Jsme odborný
dodavatel

Nová zelená úsporám

Naši partneřiAktuálně u S.E.L group s.r.o.